Techniki uprawy

Doświadczenie z technikami uprawy

  1. Doświadczenie prowadzone było w 2 lokalizacjach na Płd. Wschodzie, na klasie gleb II  i III.
  2. Siewy przeprowadzono w III dekadzie marca.
  3. Wiosną warunki dla buraków były sprzyjające – prawidłowa obsada i wzrost roślin.
  4. W miesiącach letnich czerwiec – sierpień występowały braki wody, związane z niewielką ilością opadów atmosferycznych 100-110 mm  w miesiącu wrześniu wystąpiły znaczne opady 50-115 mm.
  5. Nawożenie NPK zastosowane zostało jesienią, wysiane międzyplony w połączeniu z brakiem opadów w zimie 2014 na 2015 spowodowały obniżenie poziomu wilgotności gleby na wiosnę.

PZW [%] po 28 dniach – Doświadczenie z Technikami Uprawy

PZW [%] po 28 dniach – Doświadczenie z Technikami Uprawy średnia z lat 2005 – 2015

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie z technikami uprawy 2015

Plon Korzeni – Doświadczenie z technikami uprawy 2015

Polaryzacja – Doświadczenie z technikami uprawy 2015