Fungicydowe 2021

Doświadczenia fungicydowe – testowane warianty ochrony 2021

Zdrowotność liści – Doświadczenia fungicydowe – średnia dwie lokalizacje (Buszkowice, Urbanowice) 2021

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenia fungicydowe– średnia dwie lokalizacje (Buszkowice, Urbanowice) 2021

Plon Korzeni – Doświadczenia fungicydowe– średnia dwie lokalizacje (Buszkowice, Urbanowice) 2021

Polaryzacja – Doświadczenia fungicydowe– średnia dwie lokalizacje (Buszkowice, Urbanowice) 2021

Zawartość melasotworów – Doświadczenia fungicydowe– średnia dwie lokalizacje (Buszkowice, Urbanowice) 2021

Średnia zdrowotność liści wariantów ochrony fungicydowej w skali 9-1, 9 liście całkowicie zdrowe 1 całkowicie porażone – Doświadczenie fungicydowe 2021

Średnia zdrowotność liści wariantów ochrony fungicydowej w skali 9-1, 9 liście całkowicie zdrowe 1 całkowicie porażone – Doświadczenie fungicydowe 2021

Średnia zdrowotność liści wariantów ochrony fungicydowej w skali 9-1, 9 liście całkowicie zdrowe 1 całkowicie porażone – Doświadczenie fungicydowe 2021

Średnia zdrowotność liści wariantów ochrony fungicydowej w skali 9-1, 9 liście całkowicie zdrowe 1 całkowicie porażone – Doświadczenie fungicydowe 2021

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenia fungicydowe – średnia dwie lokalizacje (Buszkowice, Urbanowice) 2021 – wpływ dodatku nawozów na zwiększenie plonowania

Polaryzacja – Doświadczenia fungicydowe – średnia dwie lokalizacje (Buszkowice, Urbanowice) 2021 – wpływ dodatku nawozów na zwiększenie zawartości cukru

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenia fungicydowe – średnia dwie lokalizacje (Buszkowice, Urbanowice) 2021 – wpływ dodatku nawozów na zwiększenie plonowania

Polaryzacja – Doświadczenia fungicydowe – średnia dwie lokalizacje (Buszkowice, Urbanowice) 2021 – wpływ dodatku nawozów na zwiększenie zawartości cukru