Odmianowe standardowe

PZW [%] po 21 dniach – Doświadczenie odmianowe 2017

 PZW [%] po 28 dniach – Doświadczenie odmianowe 2017

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie odmianowe 2017

Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe 2017

Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe 2017