Z nawożeniem mikroelementami – Bor

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie z nawożeniem borem 

Plon Korzeni – Doświadczenie z nawożeniem borem

Polaryzacja – Doświadczenie z nawożeniem borem