Nawozowe 2023

Polakowice – doświadczenie z nawożeniem NPK 27.04.2023

Polakowice – doświadczenie z nawożeniem NPK 05.07.2023

Polakowice – doświadczenie z nawożeniem NPK 29.08.2023

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenia nawozowe NPK 2023

Plon Korzeni – Doświadczenia nawozowe NPK 2023

Polaryzacja – Doświadczenia nawozowe NPK 2023

Zawartość azotu α-aminowego – Doświadczenia nawozowe NPK 2023

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenia nawozowe NPK –  średnia 2021-2023

Plon Korzeni – Doświadczenia nawozowe NPK –  średnia 2021-2023

Polaryzacja – Doświadczenia nawozowe NPK –  średnia 2021-2023

Zawartość azotu α-aminowego  – Doświadczenia nawozowe NPK –  średnia 2021-2023

Technologiczny plon cukru (% wzorca), a koszt nawożenia* (zł/ha) – Doświadczenia nawozowe NPK 2023