Techniki uprawy

PZW % po 28 dniach – doświadczeń z technikami uprawy 2021

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie z technikami uprawy – 2021

Plon Korzeni – Doświadczenie z technikami uprawy – 2021

Polaryzacja – Doświadczenie z technikami uprawy – 2021

Zawartość melasotworów – Doświadczenie z technikami uprawy – 2021

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie z technikami uprawy 2017-2021

Plon Korzeni – Doświadczenie z technikami uprawy 2017-2021

Polaryzacja – Doświadczenie z technikami uprawy 2017-2021