COBORU PDO 2021

PZW % – Doświadczenie odmianowe COBORU PDO 2021

Zdrowotność liści – Doświadczenie odmianowe COBORU PDO 2021

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie odmianowe COBORU PDO 2021

Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe COBORU PDO 2021

Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe COBORU PDO 2021

Zawartość melasotworów – Doświadczenie odmianowe COBORU PDO 2021

Skład kalibrażowy nasion – badania uzupełniające PDO 2021

Występowanie pośpiechów i burakochwastów – badania uzupełniające PDO 2021

Wyniki doświadczenia odmianowego nematodowego PDO 2021

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie odmianowe – nematodowe PDO 2021

Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe – nematodowe PDO 2021

Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe – nematodowe PDO 2021

Średni Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie odmianowe – nematodowe PDO 2021

Średni Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe – nematodowe PDO 2021

Średnia Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe – nematodowe PDO 2021