Z dwoma poziomami ochrony fungicydowej

Doświadczenie odmianowe z dwoma poziomami ochrony fungicydowej

  1. Doświadczenie prowadzone było w 2 lokalizacjach – 1 na Płd. Wschodzie,1 na Śląsku, na klasie gleb od I do III.
  2. Siewy przeprowadzone były w III dekadzie marca.
  3. Wiosną warunki dla buraków były sprzyjające – prawidłowa obsada i wzrost roślin.
  4. W miesiącach letnich czerwiec – sierpień występowały braki wody, związane z niewielką ilością opadów atmosferycznych, w zależności od lokalizacji spadło  100-130 mm; w miesiącu wrześniu wystąpiły znaczne opady deszczu na Wschodzie 120 mm i w połowie października na Śląsku 30 mm.
  5. Porażenie chwościkiem było bardzo małe – w 1 lokalizacji do samego zbioru, nie wystąpiły objawy choroby. Wykonany został jeden profilaktyczny zabieg, w II dekadzie lipca.
  6. Końcowy wynik zestawiony jest z 1 lokalizacji.

Średnia zdrowotność liści – Doświadczenie odmianowe z dwoma poziomami ochrony fungicydowej 2015

Średni Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie odmianowe z dwoma poziomami ochrony fungicydowej 2015

Średni Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe z dwoma poziomami ochrony fungicydowej 2015

Średnia Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe z dwoma poziomami ochrony fungicydowej 2015

Zdrowotność liści – Doświadczenie odmianowe z dwoma poziomami ochrony fungicydowej 2015

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie odmianowe z dwoma poziomami ochrony fungicydowej 2015

Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe z dwoma poziomami ochrony fungicydowej 2015

Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe z dwoma poziomami ochrony fungicydowej 2015