Z Dwoma Poziomami Ochrony Fungicydowej

Średnia zdrowotność liści – Doświadczenie odmianowe z dwoma poziomami ochrony fungicydowej 

Średni Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie odmianowe z dwoma poziomami ochrony fungicydowej 

Średni Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe z dwoma poziomami ochrony fungicydowej 

Średnia Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe z dwoma poziomami ochrony fungicydowej 

Zdrowotność liści – Doświadczenie odmianowe z dwoma poziomami ochrony fungicydowej

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie odmianowe z dwoma poziomami ochrony fungicydowej 

Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe z dwoma poziomami ochrony fungicydowej 

Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe z dwoma poziomami ochrony fungicydowej