Z nawożeniem substratem z biogazowni 2023

Plan doświadczenia 2023 rok

Kondratowice – doświadczenie z nawożeniem dygestatem 13.04.2023

Kondratowice – doświadczenie z nawożeniem dygestatem 05.07.2023

Kondratowice – doświadczenie z nawożeniem dygestatem 28.08.2023

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni 2023

Plon korzeni – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni 2023

Polaryzacja – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni 2023

Zawartość azotu-α aminowego  Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni 2023

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni – średnia 2013-2023

Plon korzeni – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni – średnia 2013-2023

Polaryzacja – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni – średnia 2013-2023

Zawartość azotu-α aminowego – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni – średnia 2013-2023

Technologiczny plon cukru (% wzorca), a koszt nawożenia N i K – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni 2023