Z nawożeniem mikroelementami

Technologiczny plon cukru – Doświadczenie z nawożeniem mikroelementami 2018

Plon korzeni – Doświadczenie z nawożeniem mikroelementami 2018

Polaryzacja – Doświadczenie z nawożeniem mikroelementami 2018