Z nawożeniem mikroelementami 2023

Skład testowanych nawozów

Wądroże Wielkie – doświadczenie z nawożeniem mikroelementami – 05.07.2023

Wądroże Wielkie – doświadczenie z nawożeniem mikroelementami – 28.08.07.2023

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie z nawożeniem mikroelementami 2023

Plon Korzeni – Doświadczenie z nawożeniem mikroelementami 2023

Polaryzacja – Doświadczenie z nawożeniem mikroelementami 2023

Zawartość melasotworów – Doświadczenie z nawożeniem mikroelementami 2023

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie z nawożeniem mikroelementami –  średnia 2021-2023

Plon Korzeni – Doświadczenie z nawożeniem mikroelementami –  średnia 2021-2023

Polaryzacja – Doświadczenie z nawożeniem mikroelementami –  średnia 2021-2023

Zawartość melasotworów – Doświadczenie z nawożeniem mikroelementami –  średnia 2021-2023

Technologiczny Plon Cukru (% wzorca), a koszt nawożenia (zł/ha) – Doświadczenie z nawożeniem mikroelementami – 2023