Z terminami zbioru

Doświadczenia odmianowe z terminami zbioru

  1. Doświadczenie prowadzone było w 2 lokalizacjach – 1 na Płd. Wschodzie,1na Śląsku, na klasie gleb od I do III.
  2. Siewy przeprowadzone były w I dekadzie kwietnia.
  3. Wiosną warunki dla buraków były sprzyjające – prawidłowa obsada i wzrost roślin.
  4. W miesiącach letnich czerwiec – sierpień występowały braki wody, związane z niewielką ilością opadów atmosferycznych , w zależności od lokalizacji spadło  110-140 mm; w miesiącu wrześniu i październiku wystąpiły znaczne opady deszczu na Wschodzie 190 mm i w połowie października na Śląsku 60 mm.
  5. Końcowy wynik zestawiony jest z 2 lokalizacji.
  6. Wyniki odzwierciedlają przebieg pogody latem i jesienią – brak opadów lipiec – sierpień, obfite opady deszczu w październiku oraz wystąpienie wtórnej wegetacji ( odbudowa aparatu liściowego),  przyczyniły się do spadku polaryzacji.

Średni Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie odmianowe z terminami zbioru 2015

Średni Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe z terminami zbioru 2015

Średnia Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe z terminami zbioru 2015

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie odmianowe z terminami zbioru 2015

Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe z terminami zbioru 2015

Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe z terminami zbioru 2015