Z nawożeniem azotem

Wyniki doświadczenia z nawożeniem azotem

  1. Doświadczenie prowadzone było w 2 lokalizacjach – 1 na Płd. Wschodzie,1na Śląsku, o klasie gleb I.
  2. Siewy przeprowadzone były w III dekadzie marca i I dekadzie kwietnia.
  3. Wiosną warunki dla buraków były sprzyjające – prawidłowa obsada i wzrost roślin.
    W miesiącach letnich czerwiec – sierpień występowały braki wody, związane z niewielką ilością opadów atmosferycznych 110-140 mm; w miesiącu wrześniu na Wschodzie wystąpiły znaczne opady deszczu 115 mm i w połowie października na Śląsku 30 mm.
  4. Nawożenie zastosowane było: przedsiewnie I dawka do 80 kg/ha i w I dekadzie maja II dawka w przypadku wariantów 100 (20), 120 (40) i 160 (80) kg/ha. Zastosowano azot w formie Saletry Amonowej.

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie z nawożeniem azotem 2015

Plon Korzeni – Doświadczenie z nawożeniem azotem 2015

Polaryzacja – Doświadczenie z nawożeniem azotem 2015